Hermes Advisory – Financiële expertise bij juridische geschillen

Hermes Advisory is hét adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning bij geschillen. Onze aandachtsgebieden betreffen:

Onze aanpak onderscheidt zich door een duidelijke uitleg en onderbouwing van de casus in onze rapportage. Bij de uitvoering van onze opdracht werken wij nauw samen met opdrachtgever en de eventuele betrokken advocaat of juridische adviseur. Met onze specialistische kennis en ervaring gecombineerd met een scherp beoordelingsvermogen bieden wij cliënt en betrokken juridisch adviseur de ondersteuning die noodzakelijk is om lastige conflicten tot een goed einde te brengen.

Onze professionals hebben minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan bij internationale advocatenkantoren, accountantskantoren of investeringsbanken. Door deze relevante werkervaring en de samenstelling van ons team waarin zowel financieel als juridisch/ fiscaal gespecialiseerde kennis aanwezig is, kunnen wij snel het gehele speelveld overzien.

Samenwerking is de vorm, communicatie is de sleutel

Een optimale samenwerking leidt tot meer efficiëntie en begrip voor elkaars stand- en knelpunten, waardoor beslissingen zowel sneller genomen als beter gedragen zullen worden.

Lees meer

Cooperation is the form, communication the key

Close cooperation leads to more efficiency and a better understanding of each other’s views and concerns, resulting in faster and more broadly supported decisions.

Read More

Het delen van kennis vergroot inzicht en biedt een nieuw, breder perspectief

Door het bieden van een breder perspectief naast de eigen aanwezige kennis, stelt Hermes Advisory haar opdrachtgevers in staat zelf zorgvuldiger hun afwegingen te maken en minder afhankelijk te worden van de mening van anderen.

Lees meer

Sharing knowledge increases understanding and facilitates a new, broader perspective

By taking a broad perspective in addition to offering our professional expertise, we at Hermes Advisory help our clients weigh their decisions more carefully and rely less on the opinions of others.

Read More

Een goede voorbereiding is het halve werk

Mismatches in verwachtingen, voorwaarden, belangen en deskundigheid leiden tot een hoop frustratie en verspilde tijd en moeite wanneer deze niet direct bij aanvang herkend, gecommuniceerd en ondervangen worden.

Lees meer

Well begun is half done

Mismatched expectations, terms of engagement, interests, and areas of expertise lead to enormous frustration. Time and effort will be wasted if when the mismatches are not recognized, communicated and resolved from the start.

Read more