Hermes Advisory is een samenwerking aangegaan met Stichting RenteSwapSchadeclaim

Hermes Advisory is een samenwerking aangegaan met Stichting RenteSwapSchadeclaim voor het opstellen van second opinion rapporten Herstelkader Rentederivaten voor de deelnemers van de Stichting.

Stichting RenteSwapSchadeclaim begeleidt deelnemers in het ontvangen van de juiste schadevergoeding voor overhedge, mismatch, opslagverhoging en andere schades. Bij discussie met de bank over interpretaties van de regeling of al bestaande vaststellingovereenkomsten bemiddelt de stichting of wordt de zaak voor bindend advies voorgelegd.

Zie voor meer informatie over Stichting RenteSwapSchadeClaim : http://www.renteswapschadeclaim.nl/

Leave a Reply