Wednesday, 12 August 2020

Samenwerking

In de visie van Hermes Advisory kan een advocaat zijn zaak alleen goed bepleiten of kan een rechter alleen een goede beslissing nemen als hij de economische inhoud van die zaak ook goed en volledig  kan doorgronden. Een bestuurder kan alleen zijn doelen verwezenlijken als hij zijn visie weet over te brengen. Waar samenwerking nodig is om het doel vast te stellen, is communicatie essentieel om het doel ook daadwerkelijk te bereiken.

Hermes Advisory treedt op als vertaler door zich telkens in de beleving van haar opdrachtgevers te verplaatsen: wat wordt er nou eigenlijk door de opdrachtgever gevraagd? Waarom wil een opdrachtgever van mijn kennis gebruik maken en wat heeft hij nou werkelijk nodig om zijn doelen te bereiken? Hermes Advisory presenteert haar antwoorden in een heldere, eenduidige taal die iedereen begrijpt. Zij streeft een gezamenlijk gedragen aanpak na, waarin alle betrokken partijen weten wat ze van de ander mogen verwachten. Een optimale samenwerking leidt tot meer efficiëntie en begrip voor elkaars stand- en knelpunten, waardoor beslissingen zowel sneller genomen als beter gedragen zullen worden.