Sunday, 20 October 2019

Conflicten in de kapitaalstructuur of bij (rente)derivaten

Bij de financiering van een onderneming kunnen verscheidene partijen betrokken zijn. Denk hierbij aan de verstrekkers van leningen, de verstrekkers van achtergestelde leningen, de verstrekkers van (rente)derivaten en de verstrekkers van het aandelenkapitaal. Wanneer de kapitaalstructuur complexer wordt, zullen vaak meerdere partijen in de kapitaalstructuur betrokken zijn. Deze partijen hebben ieder hun eigen belang wat zich vertaalt in hun zekerheden positie, en de volgorde van het verkrijgen van aflossingen en rente betalingen.

Wanneer de onderneming financiële tegenslag ervaart, kan de kapitaalstructuur op gespannen voet komen.  De hoge rente en aflossingen verplichten kunnen in gedrang komen en een herstructurering dreigt onoverkomelijk te worden en iedere kapitaalverschaffer zal zijn positie trachten veilig te stellen.

Hermes Advisory is ervaren en kundig in deze situaties. Wij kunnen als onafhankelijke financieel deskundige de navolgende essentiële facetten uitvoeren:

  • Inzichtelijk maken van de verwachte toekomstige operationele kasstroom waarop de nieuwe kapitaalstructuur wordt gevormd
  • Inzichtelijk maken van de financiële kasstroom inclusief de kasstroom voor de (rente)derivaten bij ongewijzigde kapitaalstructuur
  • Opstellen van een ondernemingswaardering om vast te stellen of bepaalde partijen worden benadeeld door een mogelijke herstructurering/ uitoefening van pandrecht op aandelen
  • Waardering van de (rente)derivaten positie om te zien of afkopen / het maken van een deal met de verstrekker van de (rente)derivaten opportuun is.
  • Second opinion rapporten en schadebegrotingen voor het HestelKader Rentederivaten

 

Onze specialisten hebben ervaring opgedaan bij investment banks en kapitaalmarkten en weten kunnen hun inzichten aan uw casus ter beschikking stellen. Door onze onafhankelijke rol en diepgaande kennis en ervaring op deze gebieden worden wij vaak als gerechtelijk deskundige bij dergelijke conflicten aangesteld. Wij zijn als financieringsspecialist opgenomen in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen.

 

Voor nadere informatie:

Pieter van Prooijen  Mobiel : 0031 (0)6 30154 754