Wednesday, 12 August 2020

Financiële aspecten van intellectuele eigendom

Pieter Christiaan van Prooijen en Severin de Wit schreven een artikel over Financiële Aspecten van Intellectuele Eigendom in BMM bulletin. In het artikel worden de navolgende financiële aspecten van intellectueel eigendom behandeld:

  • waarderingskarakteristieken intellectueel eigendom
  • fair value waardering en het “endowment effect”
  • waardebepaling en best practices waarde
  • schadevergoeding elementen van de schadebegroting bij inbreuk waaronder misgelopen omzet, prijserosie, prijselasticiteit, incrementele kosten, schadeduur, tijdstip vaststelling en onderzoeksrichting waardering van het merk.

Comments are closed.