Wednesday, 12 August 2020

Een goede voorbereiding is het halve werk

 

Goed onderzoek doen is belangrijk. Een goede voorbereiding is cruciaal. Helaas komt het nog steeds voor dat een advocaat of curator een rapport van een accountant krijgt waarvan de inhoud deugdelijk is onderbouwd, maar niet aansluit bij de vraagstelling of niet bruikbaar is in een rechterlijke procedure omdat de accountant belangrijke juridische kwesties over het hoofd heeft gezien.  Ook bestuurders hebben nog veel te kampen met adviseurs die prachtige strategische en operationele plannen schrijven waar vervolgens op de werkvloer geen draagvlak voor blijkt te zijn. Mismatches in verwachtingen, voorwaarden, belangen en deskundigheid leiden tot een hoop frustratie en verspilde tijd en moeite wanneer deze niet direct bij aanvang herkent, gecommuniceerd en ondervangen worden.

Alvorens Hermes Advisory een opdracht aanvaardt, is exact overeengekomen wat de inhoud van die opdracht zal zijn, is de strekking van de opdracht daardoor voor beide partijen gelijk en sluit de opdracht aan bij de doeleinden die opdrachtgever met de uitkomsten van de opdracht wil bereiken.

De fase van opdrachtaanvaarding is geheel kosteloos en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers met als resultaat een gezamenlijk gedragen aanpak, van waaruit de opdracht gericht en effectief kan worden uitgevoerd.