Tuesday, 23 July 2019

Hermes recent publications:

Ook de buitenlandse media maken lovend melding over de new Dutch Scheme zijnde de Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA):

New Dutch scheme bill hailed as “perfect” https://globalrestructuringreview.com/article/1194952/new-dutch-scheme-bill-hailed-as-“perfect” .

Read More...

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement is ingediend bij de Tweede Kamer! In dit wetsvoorstel wordt een vergelijk gemaakt tussen de zogenoemde liquidatie.

Read More...

Cursus: Waarderen van een onderneming bij een echtscheiding

Op verzoek van vele echtscheidingsadvocaten hebben we besloten om de cursus dit jaar nog een keer te geven en wel op donderdag 20 juni! Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen. Waarderen van een onderneming bij een echtscheiding Bij een echtscheiding spelen emoties vaak een grote rol. In.

Read More...

Financiële aspecten van intellectuele eigendom

Pieter Christiaan van Prooijen en Severin de Wit schreven een artikel over Financiële Aspecten van Intellectuele Eigendom in BMM bulletin. In het artikel worden de navolgende financiële aspecten van intellectueel eigendom behandeld: waarderingskarakteristieken intellectueel eigendomfair value.

Read More...

Waarderen in goede tijden en in slechte tijden

Waarderen: in Goede Tijden en in Slechte Tijden  Het tweedaagse PE-programma Business Valuation staat in het teken van ‘Waarderen: in Goede Tijden en Slechte Tijden’. Drie kerndocenten van de opleiding Business Valuation verzorgen, samen met gastdocenten, de sessies. https://www.n.

Read More...

Pieter Christiaan van Prooijen genomineerd als Business Valuator 2018 Fusie & Overname jaarcongres

De Fusie & Overname Awards is de jaarlijkse prijsuitreiking die wordt georganiseerd door Brookz en Dealsuite. Voor de tweede keer is Pieter Christiaan van Prooijen als business valuator van het jaar genomineerd. Voor stemmen kunt u terecht op https://www.fo-jaarcongres.nl/businessvaluato.

Read More...

Hermes Advisory is verheugd met de komst van Olav Nuijten als partner

Wij zijn veheugd met de komst van Olav Nuijten als nieuwe partner binnen Hermes Advisory. Olav verricht sinds 2006 financieel feitenonderzoek ter zake van onregelmatigheden in faillissementen, waaronder bestuurdersaansprakelijkheidszaken en (faillissements)fraude. Daarnaast voert hij voor curat.

Read More...

Onderhandelen bij financiële herstructureringen inclusief bespreking wet ter consultatie WHOA

Hermes Advisory nodigt u, samen met de Juridische Academie en Johan Jol van Legal Houdini Academy, op 21 september 2018 van harte uit voor de cursus: Onderhandelen bij financiële herstructureringen. De cursus zal uitvoerig ingaan op de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel 'Wet homologatie bij .

Read More...

Hermes Advisory nodigt u, samen met De Juridische Academie, op 25 mei 2018 van harte uit voor de cursus: Waarderen bij geschillen

Hermes Advisory nodigt u, samen met De Juridische Academie, op 25 mei 2018 van harte uit voor de cursus: Waarderen bij geschillen. Waarderen bij geschillen Het komt vaak voor dat de waarde van een onderneming of een financieel instrument ter discussie staat bij een juridisch geschil. Een derge.

Read More...

Grenzen aan bevoegdheid tot wijziging door de bank van het opslagpercentage in het kader van de kredietvergoeding.

Rente opslag verhoogd? Op grond van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden dient een kredietverstrekker bij de uitoefening van haar bevoegdheid de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de cliënt. In het recente arrest van 14 maart.

Read More...