Thursday, 16 July 2020

Hermes recent publications:

De nieuwe kapitaalstructuur onder de WHOA

Drs. P.C. van Prooijen RV - maart 2020 Het volledige artikel is met deze link te downloaden Het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) voorziet in de mogelijkheid voor een onderneming die insolvent dreigt te raken om, buiten surseance van betaling en faillissement, een dwang.

Read More...

Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen inclusief bespreking WHOA

Bijgaand is de link naar de cursus "Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen" inclusief bespreking Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord die in november 2019 is gegeven door Johan Jol (Legal Houdini) en Pieter Christiaan van Prooijen (Hermes Advisory) #WHOA Restructuring_2611201.

Read More...

Bill for an Act on the Confirmation of Private Plans , the Dutch Scheme

WHOA _EN_Oct2019Download Introducing the possibility to impose a compulsory plan on shareholders and creditors of struggling businesses will make the Netherlands attractive for restructuring P.C. van Prooijen RV & Martin A. Poelman[1] Summary The bill for an Act on the Confirmation .

Read More...

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord

Invoering van mogelijkheid tot oplegging van dwangakkoord aan aandeelhouders en schuldeisers van bedrijven in moeilijkheden zal Nederland aantrekkelijk maken voor herstructureringen. #WHOA Drs. P.C. van Prooijen RV & Mr. Martin A. Poelman[1] WetsvoorstelHomologatieOnderhandsAkkoord - a.

Read More...

Cursus : Onderhandelen bij financiële herstructureringen inclusief bespreking WHOA

Johan Jol van Legal Houdini Academy en Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory nodigen u op donderdag 28 november 2019 van harte uit voor de cursus: Onderhandelen bij financiële herstructureringen. De cursus zal uitvoerig ingaan op het wetsvoorstel 'Wet homologatie bij onderhands akkoo.

Read More...

Workshop Waarderen Intellectueel Eigendom

IPEG en Hermes Advisory nodigen u van harte uit voor de workshop: Waarderen van Intellectueel Eigendom. Deze workshop vindt plaats op vrijdag 22 november 2019. Waarderen van Intellectueel Eigendom De waarde van intellectueel eigendom is voor velen ongrijpbaar en lastig te begrijpen. Het immateri.

Read More...

Ook de buitenlandse media maken lovend melding over de new Dutch Scheme zijnde de Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA):

New Dutch scheme bill hailed as “perfect” https://globalrestructuringreview.com/article/1194952/new-dutch-scheme-bill-hailed-as-“perfect” .

Read More...

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

Het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement is ingediend bij de Tweede Kamer! In dit wetsvoorstel wordt een vergelijk gemaakt tussen de zogenoemde liquidatie.

Read More...

Cursus: Waarderen van een onderneming bij een echtscheiding

Op verzoek van vele echtscheidingsadvocaten hebben we besloten om de cursus dit jaar nog een keer te geven en wel op donderdag 20 juni! Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen. Waarderen van een onderneming bij een echtscheiding Bij een echtscheiding spelen emoties vaak een grote rol. In.

Read More...

Financiële aspecten van intellectuele eigendom

Pieter Christiaan van Prooijen en Severin de Wit schreven een artikel over Financiële Aspecten van Intellectuele Eigendom in BMM bulletin. In het artikel worden de navolgende financiële aspecten van intellectueel eigendom behandeld: waarderingskarakteristieken intellectueel eigendomfair value.

Read More...