Hermes recent publications:

Geding tegen AFM om renteswaps aangehouden

Als u een renteswap heeft afgesloten en met uw bank in conclaaf bent over schadevergoeding dan is het goed om te wachten tot mid januari 2016. Er zal een verplichte herbeoordeling plaatsvinden van de afgesloten rente derivaten aan het MKB. Aan de hand van deze herbeoordeling kunnen wij u bijst.

Read More...

Onze dienstverlening voor Bijzonder Beheer en voor haar clienten

Hermes Advisory is het adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning bij geschillen. Onze aandachtsgebieden betreffen: •Waarderen van (aandelen in) een onderneming; •Ondersteuning bieden bij en het onderzoeken van mogelijke oplossinge.

Read More...

Hermes Advisory opgenomen in de lijst van 50 belangrijkste corporate recovery advieskantoren

Hermes Advisory opgenomen in de lijst van  50 belangrijkste corporate recovery advieskantoren door haar successen over de afgelopen jaren bij faillissementsonderzoeken, financiële herstructureringen en waarderingen bij financiële herstructureringen. Wij danken onze clienten voor het vertrouwen e.

Read More...

Artikel “Fraude en misbruik bij faillissementen”

Fraude en misbruik bij faillissementen: investeren in een aanpak die wél werkt. Ondanks dat het aantal faillissementen ten opzichte van recordjaar 2013 begint te dalen, blijft het aantalfaillissementen onverminderd hoog. Daarnaast laten failliete bedrijven steeds grotere schulden achter. Het lijkt.

Read More...

Schade begroten bij massa claims

Wie denkt dat massaclaims alleen in de Verenigde Staten voorkomen, komt bedrogen uit. Ook in Nederland verenigen gedupeerden zich steeds vaker in een Stichting om hun schade gecompenseerd te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Hypotheekleed DSB,  Stichting Leaseverlies van de Dexia Bank of .

Read More...

Hermes Advisory is verheugd met de komst van drs. Jeanette Brouwer RA als partner van Hermes.

Hermes Advisory is verheugd met de komst van drs. Jeanette Brouwer RA als partner van Hermes. Jeanette is gespecialiseerd in financieel (faillissements)onderzoek, vermogensschade en herstructureringszaken. Zij heeft reeds diverse advocaten en curatoren mogen bijstaan in bestuurdersaansprakelijkhe.

Read More...