Wednesday, 12 August 2020

Hermes recent publications:

Waarderen in goede tijden en in slechte tijden

Waarderen: in Goede Tijden en in Slechte Tijden  Het tweedaagse PE-programma Business Valuation staat in het teken van ‘Waarderen: in Goede Tijden en Slechte Tijden’. Drie kerndocenten van de opleiding Business Valuation verzorgen, samen met gastdocenten, de sessies. https://www.n.

Read More...

Pieter Christiaan van Prooijen genomineerd als Business Valuator 2018 Fusie & Overname jaarcongres

De Fusie & Overname Awards is de jaarlijkse prijsuitreiking die wordt georganiseerd door Brookz en Dealsuite. Voor de tweede keer is Pieter Christiaan van Prooijen als business valuator van het jaar genomineerd. Voor stemmen kunt u terecht op https://www.fo-jaarcongres.nl/businessvaluato.

Read More...

Hermes Advisory is verheugd met de komst van Olav Nuijten als partner

Wij zijn veheugd met de komst van Olav Nuijten als nieuwe partner binnen Hermes Advisory. Olav verricht sinds 2006 financieel feitenonderzoek ter zake van onregelmatigheden in faillissementen, waaronder bestuurdersaansprakelijkheidszaken en (faillissements)fraude. Daarnaast voert hij voor curat.

Read More...

Onderhandelen bij financiële herstructureringen inclusief bespreking wet ter consultatie WHOA

Hermes Advisory nodigt u, samen met de Juridische Academie en Johan Jol van Legal Houdini Academy, op 21 september 2018 van harte uit voor de cursus: Onderhandelen bij financiële herstructureringen. De cursus zal uitvoerig ingaan op de ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel 'Wet homologatie bij .

Read More...

Hermes Advisory nodigt u, samen met De Juridische Academie, op 25 mei 2018 van harte uit voor de cursus: Waarderen bij geschillen

Hermes Advisory nodigt u, samen met De Juridische Academie, op 25 mei 2018 van harte uit voor de cursus: Waarderen bij geschillen. Waarderen bij geschillen Het komt vaak voor dat de waarde van een onderneming of een financieel instrument ter discussie staat bij een juridisch geschil. Een derge.

Read More...

Grenzen aan bevoegdheid tot wijziging door de bank van het opslagpercentage in het kader van de kredietvergoeding.

Rente opslag verhoogd? Op grond van artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden dient een kredietverstrekker bij de uitoefening van haar bevoegdheid de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van de cliënt. In het recente arrest van 14 maart.

Read More...

Is hier sprake van fraude?

Is hier sprake van fraude? http://www.auditmagazine.nl/auditmagazine/nummer_1_2018/MobilePagedArticle.action?articleId=1361340#articleId1361340 Een forensisch onderzoeker komt in beeld bij een vermoeden van fraude. Audit Magazine sprak met Inge-Lisa Toxopeus, forensisch accountant en partner.

Read More...

25 januari en 8 februari 2018 Kennissessies: Voorstel Uniform Herstelkader Rentederivaten ontvangen, wat nu?

25 januari en 8 februari 2018 Kennissessies: Voorstel Uniform Herstelkader Rentederivaten ontvangen, wat nu? Hermes Advisory nodigt u samen met BAIS Legal B.V. op 25 januari en 8 februari 2018 van harte uit voor de kennissessie: "Voorstel Uniform Herstelkader Rentederivaten ontvangen, wat nu?". .

Read More...

Voorkom dat u beperkt of geen vergoeding krijgt onder het uniform herstelkader rentederivaten!

Voorkom dat u beperkt of geen vergoeding krijgt onder het uniform herstelkader rentederivaten! In bijgevoegd document is een uitwerking gegeven van de opt in situatie. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Pieter Christiaan van Prooijen (06 301 54 753) of via email vanproo.

Read More...

Accepteren coulance vergoeding onder uniform herstelkader rentederivaten of doorprocederen?

Hermes Advisory heeft in de afgelopen maanden enkele honderden second opinion rapporten Uniform Herstelkader Rentederivaten opgesteld en zal hier komende maanden nog druk mee bezig zijn.   Aan de hand van deze rapporten wordt duidelijk inzicht gegeven in de omvang van de vergoeding d.

Read More...