Rentederivaten compensatie

Tegen geringe kosten maken wij voor u een ‘second opinion’ rapport zodat beoordeeld kan worden of de compensatie die u van uw bank ontvangt voor uw rentederivaten volgens het Herstelkader, wel de juiste is.

Uw bank heeft voor u berekend wat uw compensatie zou moeten zijn voor het onjuist afsluiten van rentederivaten. Dit heeft uw bank gedaan volgens de zogenaamde richtlijnen van het ‘Herstelkader’ (zie hieronder). U vraagt zich misschien nu af of de bank deze richtlijnen wel op de juiste manier heeft toegepast. Het gaat immers om uw geld. Is bijvoorbeeld het nadeel van de renteverhogingen en opslagen wel goed verwerkt? Of doet de hoogte van de compensatie wel recht aan uw situatie? Zou het toch niet verstandiger zijn om de coulancevergoedingen volgens het Herstelkader niet te accepteren en uw situatie aan een rechter voor te leggen? Voor al deze vragen heeft u recht op een ‘second opinion’ van een onafhankelijke derde partij.  Wij maken graag een dergelijk rapport voor u en ondersteunen u in deze voor veel ondernemers toch vaak lastige kwestie!

Herstelkader Rentederivaten

Begin 2016 is door de minister van Financiën een commissie van onafhankelijke deskundigen aangesteld. Deze commissie kreeg als opdracht om tot een uniform herstelkader te komen van de herbeoordeling van rentederivatencontracten. Dit kader geeft dus aan welke herstelacties banken voor u als gedupeerde ondernemer moeten uitvoeren en hoe zij om moeten gaan met uw specifieke situatie. In de zomer van 2016 is het Herstelkader door de Derivatencommissie gepresenteerd. Er vindt echter nog veel overleg plaats over de interpretatie van specifieke gevallen. Meer informatie over het Herstelkader hierover kunt u vinden op de website van de Derivatencommissie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Nu het kader door de Derivatencommissie is geschetst, is de interpretatieruimte van banken bij het her beoordelen en compenseren van uw claim beperkt. Houdt dit in dat alles goed komt? Wij hopen dit natuurlijk van harte maar adviseren onze cliënten toch om, zeker vanwege de geringe kosten, een ‘second opinion’ rapport op te laten stellen. Een dergelijk rapport is nodig om  te zien of de bank de richtlijnen goed heeft toegepast en om te zien of de compensatie goed is berekend. Aan de hand van het rapport kunt u goed inzicht krijgen in de vraag of u de coulancevergoeding moet accepteren of verdere stappen moet ondernemen.

Wij hebben gezien dat het zeer waardevol is dat u als cliënt over een gelijkwaardige informatiebasis betreffende uw situatie beschikt als uw bank. Enkel met een gelijkwaardige informatiebasis kunt u beoordelen of de door de bank gepresenteerde compensatie onder het Herstelkader klopt en of het zin heeft dit voorstel te accepteren. Wij kunnen voor u inzichtelijk maken wat de compensatie zal zijn die uw bank aan u moet verstrekken. Dit doen wij door het verstrekken van een rapport waarin de stappen van het Herstelkader specifiek op uw situatie zijn toegepast. Hierin wordt ingegaan op de vraag of u in aanmerking komt voor compensatie evenals de hoogte en de opbouw van de compensatie.

Accepteren van de Herstelkader vergoedingen of procederen?

Mocht u van mening zijn dat de compensatie volgens het Herstelkader niet in verhouding staat tot de schade die u heeft geleden dan ondersteunen wij u graag bij het opstellen van een  schadebegroting voor een procedure voor de rechter, de te voeren gesprekken met uw bank en desgewenst brengen wij u in contact met gespecialiseerde advocaten.

Hermes Advisory: expertise, ervaring en marktdata

Wij hebben niet alleen de expertise en ervaring in huis maar ook de software toepassingen en data leveranciers (SuperDerivatives) om de schade nauwkeurig vast te stellen. Zo weten wij wat de prijzen zijn geweest van de derivaten bij afsluiten en kunnen wij de prijzen gedurende de looptijd traceren. We kunnen ook zien wat de marges zijn geweest die de banken hebben verdiend bij het afsluiten van de derivaten en wat de kosten zouden zijn geweest voor alternatieve structuren.

Samenwerking Stichting RenteSwapSchadeClaim

Hermes Advisory is een samenwerking aangegaan met Stichting RenteSwapSchadeclaim waarbij Hermes Advisory voor de deelnemers van de stichting second opinion rapporten Herstelkader Rentederivaten opstelt.

Samen met stichting RenteSwapSchadeclaim bieden wij  daarom de combinatie van juridische begeleiding en een gecertificeerd second opinion rapport aan voor niet-deelnemers. Het is dus niet noodzakelijk om bij de Stichting te zijn aangemeld. Uw dossier wordt door een bij de stichting aangesloten fiscalist of advocaat eerst geïnventariseerd. Vervolgens wordt een exact second opinion opgesteld en worden de berekeningen van de bank gecontroleerd. De dienstverlening stopt niet eerder dan dat de juiste schadevergoeding door uw cliënt is ontvangen. Indien cliënten buiten de regeling vallen wordt gezorgd voor opt-in.

Door de combinatie van expertise, ervaring en marktdata vindt u in ons een volwaardig partner voor het behandelen van uw casus.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met:

Pieter Christiaan van Prooijen mobiel : +31 (0)6 301 54 753

Email : VanProoijen@Hermes-Advisory.com

Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

 Logo_HA_BWNIRVrenteswapschadeclaim-logo-klein1