Sunday, 23 February 2020

Hermes Advisory - Corporate Restructuring: herstructureren met heldere aanpak

Hermes Advisory – Herstructureren

Het hoge aantal faillissementen dat jaarlijks de revue passeert is een duidelijk signaal dat een onderneming gezond maken en gezond houden geen gemakkelijke opgave is. Financiële problemen kunnen van allerlei aard zijn: tegenvallende inkomsten en debiteuren die niet tijdig betalen, overfinanciering, verkeerd ingeschatte strategische keuzes of reorganisaties die niet het gewenste effect sorteren. Maar ook snelgroeiende, winstgevende organisaties komen regelmatig in financiële problemen omdat zij sneller zijn gegroeid dan de administratieve processen van die organisatie kunnen ondersteunen waardoor door het management niet tijdig ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden

Hermes Advisory hanteert een hands-on aanpak in het begeleiden van deze organisaties naar financiële gezondheid. Zij begeleidt bestuurders in het herdefiniëren van hun strategische doelen en het gekozen pad om deze doelen te bereiken. Voorts verbindt zij de strategische doelen aan de organisatorische uitvoering en richt zij de interne organisatie dusdanig in dat deze optimaal aansluit op de doelen van de onderneming. Hermes Advisory is geen adviseur op afstand. Zij staat naast het bestuur én naast de werknemers, begeleidt, communiceert, legt uit en is transparant in haar verantwoording naar alle betrokken partijen. Structuur en organisatie worden niet van bovenaf opgelegd, maar ingebed in de bedrijfscultuur: samenwerking is de vorm, communicatie de sleutel.

 

 

Hermes Advisory –  Onze specialisten ondersteunen u bij uw herkapitalisatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het :

  • Begeleiden van doorstart scenario´s
  • Aantrekken van nieuw kapitaal bij banken en investeerders
  • Financiële herstructureringen bij bedrijven in zwaar weer
  • Het omgaan met Bijzonder Beheer situaties

Deze trajecten zijn kort en  intensief waarbij doelgericht gehandeld wordt. Wij weten wat onze expertise is en weten wanneer wij andere experts moeten inschakelen zoals insolventie juristen, fiscalisten, pensioenadviseurs of arbeidsjuristen.

Als oud-bankiers weten wij hoe wij uw financiering snel door het bancaire traject kunnen loodsen. Het verstrekken van   krediet en de voortzetting van uw bedrijf zijn uiteindelijk ook in het belang   van de bank.

“Eén van de belangrijkste elementen voor een financier is het verkrijgen van goede informatie. Als hij niet begrijpt wat er  binnen de onderneming afspeelt, kan niet worden verwacht dat hij kapitaal beschikbaar stelt. Dit geldt niet alleen voor banciare instellingen maar zeker ook voor zogenoemde “informal investors”. Wij hebben veel cliënten en banken geholpen om de vertaalslag te maken tussen wat zich in een organisatie afspeelt en wat de investeerder of bank nodig heeft.”

Als nieuw of additioneel kapitaal nodig is, is het noodzakelijk het business model adequaat te doorgronden. Als we het business model hebben doorgrond en goed weten welke risico’s bij het business model horen, is het voor ons snel duidelijk of het bancair financierbaar is of bij welke investeerders wij moeten aankloppen.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met:

Pieter van Prooijen mobiel : +31 (0)6 301 54 753