Wednesday, 12 August 2020

Schadebegroten bij massaclaims

Wie denkt dat massaclaims alleen in de Verenigde Staten voorkomen (de zogenoemde class actions), komt bedrogen uit. Ook in Nederland verenigen gedupeerden zich steeds vaker in een Stichting om hun schade gecompenseerd te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Hypotheekleed DSB,  Stichting Leaseverlies van de Dexia Bank of de Stichting Investigating Pre-pack opgezet na het debacle met de Schoenenreus.

Een massaclaim kan voortkomen uit:

  • Wanprestatie of onrechtmatige daad, voorbeelden zijn de DSB claim, de Woekerpolis affaire of bijvoorbeeld de Dexia claim
  • (on)Rechtmatig overheidsoptreden, zoals bijvoorbeeld recent de accijnsverhogingen voor de pomphouders

Tot op heden kent de behandeling van massaclaims een groot nadeel dat de kosten van de procedure en het begroten van de omvang van de massaschade vaak niet opwegen tegen de kans op vergoeding. Ook de afhandeling van deze massaclaims is vaak langdurig en arbeidsintensief. Menig massaclaim strandt hierdoor voor ze goed en wel opgetuigd zijn.

Het kenmerkende van een massaclaim is dat deze door één en dezelfde schade veroorzakende gebeurtenis wordt veroorzaakt, waarbij een grote groep wordt gedupeerd. Hermes Advisory heeft door te investeren in automatisering tezamen met kennis en ervaring op het gebied van vermogensschade de kosten en doorlooptijd voor massaclaims aanzienlijk weten terug te brengen. Als gevolg van deze efficiëntieslag kan Hermes Advisory schadebegrotingen voor massaclaims goedkoper aan bieden. Onze dienstverlening wordt  voor een groter publiek bereikbaar, alsook de kans dat de massaclaim daadwerkelijk leidt  tot vergoeding.

massa claim class class action 

Waarom onze aanpak :

  1.  Relatief korte doorlooptijd en lagere kosten door gebruik van efficiënt proces
  2. Minder kans op fouten door gestandaardiseerde aanpak en statistische controle
  3. Iedere schadebegroting is uniek en wordt gecontroleerd door specialisten
  4. Veelvoud van data geeft ondersteunende bewijsvoering in het hoofdrapport
  5. Door de lage kosten wordt de massaclaim voor een breder publiek toegankelijk
  6. Totale schade snel duidelijk waardoor geanticipeerd kan worden op schadevergoeding

 

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met:

Pieter Christiaan van Prooijen mobiel : +31 (0)6 301 54 753

Inge Lisa Toxopeus mobiel : +31 (0)6 240 90 270