Sunday, 23 February 2020

Hermes Advisory - financiële expertise bij juridische geschillen

drs Inge-Lisa Toxopeus RA – Partner T: +31 (0)6 240 90 270 E: Toxopeus@Hermes-Advisory.com

Inge-Lisa is haar carrière in 1998 begonnen in de internationale controlepraktijk van PwC.  Zij heeft daar ervaring opgedaan in het controleren van jaarrekeningen van zowel grote multinationals als kleinere organisaties. Na het behalen van haar RA-titel maakte Inge-Lisa binnen PwC de overstap naar de forensische afdeling. Binnen deze afdeling heeft zij zich gespecialiseerd in het uitvoeren en managen van fraudeonderzoeken.

Daarnaast hield zij zich bezig met het onderzoeken en begroten van vermogensschade. Eind 2002 is Inge-Lisa overgestapt naar een particulier onderzoeksbureau waar zij zich eveneens bezig hield met fraudeonderzoek en vermogensschadeonderzoek. Begin 2007 maakte Inge-Lisa de overstap naar NautaDutilh om daar vorm te geven aan de jaarrekeningenrechtpraktijk en het multidisciplinaire team dat zich richt op interne onderzoeken in opdracht van cliënten. Vanaf 2012 is zij partner bij Hermes-Advisory, waar zij zich toelegt op het berekenen van vermogensschade en ondersteuning geeft in juridische geschillen.

Inge-Lisa heeft een ruime ervaring in lesgeven aan advocaten en accountants. Inge-Lisa is docent bij de beroepsopleiding voor advocaten aan de Law Firm School en het CPO. Voorts is zij als docent en programma manager verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance in Rotterdam en betrokken bij de ontwikkeling van het executive programme ‘Financieel Forensisch Deskundige’.

Inge-Lisa is als forensisch accountant ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als specialisatie fraude- en vermogensschadeonderzoek.

drs Pieter Christiaan van Prooijen RV – Partner T: +31 (0)6 301 54 753 E: VanProoijen@Hermes-Advisory.com

Pieter Christiaan wordt regelmatig door de rechtelijke macht en door partijen als gerechtelijk deskundige benoemd in procedures waar de waarde van een object centraal staat. Hij verstrekt economische en statistische analyses en deskundige berichten ter ondersteuning van nationale en internationale gerechtelijke procedures. Daarnaast geeft hij op regelmatige basis les aan advocaten (Waarderen bij Geschillen, Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen, Waarderen van Intellectueel Eigendom, Waarderen van onderneming bij een echtscheiding).

Pieter Christiaan heeft  naast zijn universitaire studie bedrijfseconomie de postdoctorale studies  Forensische Accountancy van NIVRA/Nyenrode en de Universiteit Leiden en Business Valuation aan de RSM Erasmus  Universiteit afgerond. Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

mr Olav Nuijten asp ffe – Partner T: +31 (0)6 285 53 372 E: Nuijten@Hermes-Advisory.com

Olav verricht sinds 2006 financieel feitenonderzoek ter zake van onregelmatigheden in faillissementen, waaronder bestuurdersaansprakelijkheidszaken en (faillissements)fraude. Daarnaast voert hij voor curatoren opdrachten uit in doorstartsituaties en biedt hij advocaten ondersteuning in juridische geschillen. Olav heeft affiniteit met en belangstelling voor ontwikkelingen op IT-gebied en maakt bij zijn analyses en rapportages graag gebruik van gespecialiseerde software.

Olav is zijn carrière begonnen als fiscalist bij EY en hij heeft ervaring opgedaan in Nederland en Zuid-Afrika. In 2016-2017 heeft hij het executive programme ‘Financieel Forensisch Deskundige’ aan de Erasmus School of Accounting and Assurance met goed gevolg afgelegd. Olav is ingeschreven als aspirant-lid bij het Nederlands Financieel Forensisch Instituut en het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD), vakgebied financieel forensisch onderzoek.

Vanaf 2018 is Olav partner bij Hermes Advisory, waar hij zich richt op het uitvoeren van financieel feitenonderzoek en ondersteuning biedt bij juridische geschillen.

Koen Duivestein T: +31 (0)6 576 67 214 E: Duivestein@Hermes-Advisory.com

In 2017 is Koen gestart bij Hermes Advisory als financieel analist en heeft hij uiteenlopende verantwoordelijkheden, voornamelijk gericht op financiële analyses. Hij houdt zich op dit moment veelal bezig met rentederivatendossiers.

In de periode van 2014 tot 2017 heeft hij zijn bachelor Economie en Bedrijfskunde met specialisatierichting Financiering en Organisatie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. In september zal hij naast zijn werkzaamheden bij Hermes Advisory zijn master Quantative Finance aan de Universiteit van Amsterdam gaan beginnen.

Koen heeft voor zijn werkzaamheden bij Hermes Advisory een aantal jaren op een administratie kantoor gewerkt en heeft de overstap naar Hermes Advisory gemaakt omdat hij het belangrijk vindt veel ervaring in de financiële dienstverlening op te doen.

Ursula Prakash T: +31 (0)6 23 7932 42 E: Prakash@Hermes-Advisory.com

Ursula is in augustus 2004 afgestudeerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting ondernemingsrecht en internationaal recht. Tijdens haar studie heeft zij een semester gestudeerd aan de Florida State University in de Verenigde Staten.

Ursula is, na een periode van student-stages, haar carrière in 2005 begonnen als advocaat-stagiaire bij Allen & Overy op de praktijkgroep fusies & overnames. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van private equity en venture capital transacties, joint ventures en herstructureringen. Na Allen & Overy heeft zij de overstap gemaakt naar de fusie en overnamepraktijk van Holland Van Gijzen Advocaten & Notarissen in Rotterdam.

In 2012 is Ursula begonnen in het bedrijfsleven en heeft zij enkele jaren als bedrijfsjurist en corporate secretary bij Equens en haar dochteronderneming PaySquare gewerkt. Daar maakte zij deel uit van een groot team juristen waar zij verantwoordelijk was voor het vertalen van financiële wet- en regelgeving naar een organisatie breed beleid en het implementeren van het compliance beleid binnen de organisatie. Zij onderhield de contacten met toezichthouders (DNB) en coördineerde de self-assessments van de toezichthouders. Ook heeft zij verschillende transacties binnen Equens en PaySquare begeleid.

Bij Hermes Advisory ondersteunt Ursula bij projecten en is zij verantwoordelijk voor de corporate housekeeping.

VACATURE Account/ Financieel Analist

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging als Accountant/Financieel Analist? Dan is deze vacature misschien iets voor jou. Hermes Advisory is een gespecialiseerd advieskantoor dat financiële expertise levert bij juridische geschillen. Onze opdrachten variëren van het bijstaan van individuele cliënten in nationale maar ook internationale geschillen tot cliënten betrokken bij massaclaims.

Voor jou als Accountant/Financieel Analist betekent dit dat je komt te werken bij een organisatie waar je veel verantwoordelijkheid krijgt, waar de werkzaamheden uitdagend en afwisselend zijn. De leercurve is stijl en er wordt veel van je verwacht. Betrouwbaarheid en integriteit zijn belangrijke pijlers van ons kantoor en gelden als eerste vereisten die wij stellen aan een kandidaat.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Pieter Christiaan van Prooijen

E: VanProoijen@Hermes-Advisory.com / M: 0031 (0)6 301 54 753