Hermes Advisory - financiële expertise bij juridische geschillen

drs Inge-Lisa Toxopeus RA
T: +31 (0)6 240 90 270
E: Toxopeus@Hermes-Advisory.com

Inge-Lisa is haar carrière in 1998 begonnen in de internationale controlepraktijk van PwC.  Zij heeft daar ervaring opgedaan in het controleren van jaarrekeningen van zowel grote multinationals als kleinere organisaties. Na het behalen van haar RA-titel maakte Inge-Lisa binnen PwC de overstap naar de forensische afdeling. Binnen deze afdeling heeft zij zich gespecialiseerd in het uitvoeren en managen van fraudeonderzoeken.

Daarnaast hield zij zich bezig met het onderzoeken en begroten van vermogensschade. Eind 2002 is Inge-Lisa overgestapt naar een particulier onderzoeksbureau waar zij zich eveneens bezig hield met fraudeonderzoek en vermogensschadeonderzoek. Begin 2007 maakte Inge-Lisa de overstap naar NautaDutilh om daar vorm te geven aan de jaarrekeningenrechtpraktijk en het multidisciplinaire team dat zich richt op interne onderzoeken in opdracht van cliënten. Vanaf 2012 is zij partner bij Hermes-Advisory, waar zij zich toelegt op het berekenen van vermogensschade en ondersteuning geeft in juridische geschillen.

Inge-Lisa heeft een ruime ervaring in lesgeven aan advocaten en accountants. Inge-Lisa is docent bij de beroepsopleiding voor advocaten aan de Law Firm School en het CPO. Voorts is zij als docent en programma manager verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance in Rotterdam en betrokken bij de ontwikkeling van het executive programme ‘Financieel Forensisch Deskundige’.

Inge-Lisa is als forensisch accountant ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als specialisatie fraude- en vermogensschadeonderzoek.

drs Pieter Christiaan van Prooijen RV
T: +31 (0)6 301 54 753
E: VanProoijen@Hermes-Advisory.com

Pieter Christiaan is na een aantal jaren werkzaam geweest  te zijn bij een verzekeraar overgestapt naar PwC  Business Recovery. Binnen deze afdeling heeft hij een groot aantal  kostenreducties, doorstarts en financiële herstructureringen uitgevoerd. In 2005 heeft Pieter Christiaan de overstap gemaakt naar de  investment bank van Fortis  Bank  waar hij onderdeel uitmaakte van het Global Acquisition & Leveraged Finance team. Binnen dit team heeft hij een groot aantal kleine maar ook  grote internationale overname financieringen bewerkstelligd. Van 2009 tot en met 2011 is Pieter Christiaan werkzaam  geweest binnen de afdeling Financial Restructuring & Recovery van ABN AMRO/ Fortis Bank waar hij diverse financiële  herstructureringen heeft uitgevoerd.

 Pieter Christiaan heeft  naast zijn universitaire studie bedrijfseconomie de postdoctorale studies  Forensische Accountancy van NIVRA/Nyenrode en de Universiteit Leiden en Business Valuation aan de RSM Erasmus  Universiteit afgerond. Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

drs Jeanette van Dijk – Brouwer RA
T: +31 (0)6 238 81 052
E: vandijk@hermes-advisory.com

Jeanette is haar carrière in 2004 begonnen als forensisch accountant bij KPMG Forensic Services. Over de jaren heen heeft zij zich gespecialiseerd in financieel onderzoek bij faillissementen en vermoedens van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook levert zij ondersteuning in de beoordeling van beroepsfouten die aan de Accountantskamer worden voorgelegd. Jeanette is sinds 2014 als partner verbonden aan Hermes Advisory van waaruit zij regelmatig als partij- of gerechtelijk deskundige in rechtszaken optreedt.

Jeanette is daarnaast hoofddocente jaarrekeningenlezen voor de Beroepsopleiding Advocaten en vervult diverse docentschappen voor de Grotius Academie, het CPO en de SSR op het gebied van jaarrekeningenlezen en fraude. In 2015 heeft Jeanette tezamen met drie mede-auteurs het boek ‘Recht door de Cijfers’ geschreven dat inmiddels tot verplichte literatuur van de beroepsopleidingen is verworden en ter ondersteuning wordt aanbevolen bij vele andere opleidingen. Jeanette is ingeschreven als forensisch accountant in het LRGD met als specialisatie financieel forensisch onderzoek.

VACATURE Account/ Financieel Analist

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging als Accountant/Financieel Analist? Dan is deze vacature misschien iets voor jou. Hermes Advisory is een gespecialiseerd advieskantoor dat financiële expertise levert bij juridische geschillen. Onze opdrachten variëren van het bijstaan van individuele cliënten in nationale maar ook internationale geschillen tot cliënten betrokken bij massaclaims.

Voor jou als Accountant/Financieel Analist betekent dit dat je komt te werken bij een organisatie waar je veel verantwoordelijkheid krijgt, waar de werkzaamheden uitdagend en afwisselend zijn. De leercurve is stijl en er wordt veel van je verwacht. Betrouwbaarheid en integriteit zijn belangrijke pijlers van ons kantoor en gelden als eerste vereisten die wij stellen aan een kandidaat.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Pieter Christiaan van Prooijen

E: VanProoijen@Hermes-Advisory.com / M: 0031 (0)6 301 54 753

Vacature_HermesAdvisory