Wednesday, 12 August 2020

Hermes Advisory - financiële expertise bij juridische geschillen

drs Inge-Lisa Toxopeus RA
T: +31 (0)6 240 90 270
E: Toxopeus@Hermes-Advisory.com

Inge-Lisa is haar carrière in 1998 begonnen in de internationale controlepraktijk van PwC.  Zij heeft daar ervaring opgedaan in het controleren van jaarrekeningen van zowel grote multinationals als kleinere organisaties. Na het behalen van haar RA-titel maakte Inge-Lisa binnen PwC de overstap naar de forensische afdeling. Binnen deze afdeling heeft zij zich gespecialiseerd in het uitvoeren en managen van fraudeonderzoeken.

Daarnaast hield zij zich bezig met het onderzoeken en begroten van vermogensschade. Eind 2002 is Inge-Lisa overgestapt naar een particulier onderzoeksbureau waar zij zich eveneens bezig hield met fraudeonderzoek en vermogensschadeonderzoek. Begin 2007 maakte Inge-Lisa de overstap naar NautaDutilh om daar vorm te geven aan de jaarrekeningenrechtpraktijk en het multidisciplinaire team dat zich richt op interne onderzoeken in opdracht van cliënten. Vanaf 2012 is zij partner bij Hermes-Advisory, waar zij zich toelegt op het berekenen van vermogensschade en ondersteuning geeft in juridische geschillen.

Inge-Lisa heeft een ruime ervaring in lesgeven aan advocaten en accountants. Inge-Lisa is docent bij de beroepsopleiding voor advocaten aan de Law Firm School en het CPO. Voorts is zij als docent en programma manager verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance in Rotterdam en betrokken bij de ontwikkeling van het executive programme ‘Financieel Forensisch Deskundige’.

Inge-Lisa is als forensisch accountant ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) met als specialisatie fraude- en vermogensschadeonderzoek.

drs Pieter Christiaan van Prooijen RV
T: +31 (0)6 301 54 753
E: VanProoijen@Hermes-Advisory.com

Pieter Christiaan wordt regelmatig door de rechtelijke macht en door partijen als gerechtelijk deskundige benoemd in procedures waar de waarde van een object centraal staat.

Binnen Hermes Advisory verstrekt Pieter Christiaan economische en statistische analyses en deskundige berichten ter ondersteuning van nationale en internationale gerechtelijke procedures. Naast litigation support heeft Pieter Christiaan een groot aantal financiële herstructureringen uitgevoerd.

Pieter Christiaan is zijn carriere begonnen bij PwC Business Recovery Services. In dit team heeft hij een groot aantal kostenreductie en financiële herstructureringen uitgevoerd. In 2005 is hij in het Global Leveraged Finance Team van Fortis Bank  aan de slag gegaan. In de krediet crisis was Pieter Christiaan werkzaam in het internationale investment bank restructuring team van Fortis / ABN AMRO. Vanaf 2011 is Pieter Christiaan partner van Hermes Advisory, waar hij zich voornamelijk toelegt op economische waardebepalingen bij geschillen en financiële herstructureringen.

Hij geeft op regelmatige basis les aan advocaten (Waarderen bij Geschillen, Onderhandelen bij Financiële Herstructureringen, Waarderen van Intellectueel Eigendom, Waarderen van onderneming bij een echtscheiding).

Pieter Christiaan heeft  naast zijn universitaire studie bedrijfseconomie de postdoctorale studies  Forensische Accountancy van NIVRA/Nyenrode en de Universiteit Leiden en Business Valuation aan de RSM Erasmus  Universiteit afgerond. Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

mr Olav Nuijten asp ffe – Partner
T: +31 (0)6 285 53 372
E: Nuijten@Hermes-Advisory.com

Olav verricht sinds 2006 financieel feitenonderzoek ter zake van onregelmatigheden in faillissementen, waaronder bestuurdersaansprakelijkheidszaken en (faillissements)fraude. Daarnaast voert hij voor curatoren opdrachten uit in doorstartsituaties en biedt hij advocaten ondersteuning in juridische geschillen. Olav heeft affiniteit met en belangstelling voor ontwikkelingen op IT-gebied en maakt bij zijn analyses en rapportages graag gebruik van gespecialiseerde software.

Olav is zijn carrière begonnen als fiscalist bij EY en hij heeft ervaring opgedaan in Nederland en Zuid-Afrika. In 2016-2017 heeft hij het executive programme ‘Financieel Forensisch Deskundige’ aan de Erasmus School of Accounting and Assurance met goed gevolg afgelegd. Olav is ingeschreven als aspirant-lid bij het Nederlands Financieel Forensisch Instituut en het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD), vakgebied financieel forensisch onderzoek.

Vanaf 2018 is Olav partner bij Hermes Advisory, waar hij zich richt op het uitvoeren van financieel feitenonderzoek en ondersteuning biedt bij juridische geschillen.

drs Vincent Steenbakkers RA RV – Associate Partner
T: +31 (0)6 38117471
E: Steenbakkers@Hermes-Advisory.com

Vincent heeft een sterke corporate finance achtergrond. Hij heeft jarenlange transactie ervaring opgedaan als adviseur op het gebied van Business Valuation, Due Diligence en Financieel Feitenonderzoek en in de rol van CFO.Hij heeft een groot aantal ondernemingen in diverse segmenten (groot bedrijf en MKB en diverse sectoren) begeleid en ondersteund.

Binnen Hermes Advisory houdt Vincent zich voornamelijk bezig met financiële herstructureringen. Voor accountants advieswerkzaamheden is Vincent verbonden aan Q-Concepts. Daarnaast is Vincent lid van de Raad van Tucht bij het NIRV en verbonden aan Nyenrode als scriptiebegeleider.

 

 

 

Drs Bob Hofland 
T: +31 (0)6 238 31 493
E: Hofland@Hermes-Advisory.com

Bob is een corporate recovery expert die jarenlange ervaring heeft opgedaan in de internationale investment banking sector. De focus van Bob bij Hermes Advisory ligt op het uitvoeren van financiële analyses gericht op herstructureringen, bedrijfswaarderingen en bedrijfsfinancieringen. Bob is geaccrediteerd black belt six sigma waardoor hij ook snel inzage heeft in knelpunten in bedrijfsvoering van ondernemingen.

Drs Wilbur van der Bas
T: +31 (0)6 106 196 15
E: VanderBas@Hermes-Advisory.com

Wilbur heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting Management of Change. Hij heeft tijdens zijn studie ook een semester gestudeerd aan de McGill University in Canada. Daarna heeft hij verscheidene opleidingen gevolgd waaronder Insolventierecht voor Banken. Inmiddels heeft hij bijna twintig jaar bancaire ervaring bij Nederlandse groot banken, o.a. op het vlak van financieringen en fusies & overnames. De laatste zeven jaar heeft hij op de afdeling Bijzonder Beheer gewerkt, waarbij hij ondernemers heeft geholpen om een turnaround te realiseren. Door zijn sterke analytische kant, maar daarnaast ook pragmatische aanpak zoekt hij naar werkbare oplossingen voor cliënten. Sinds eind 2019 is Wilbur is naast zijn werk bij bijzonder beheer ABN AMRO zelfstandig gestart met bieden van ondersteuning aan ondernemingen.

Drs Hans van der Pouw
T: +31 (0)6 104 765 82
E: vanderPouw@Hermes-Advisory.com

Hans van der Pouw is een bedrijfskundige met 23 jaar ervaring in het werken met en voor MKB ondernemingen. Hij heeft zijn loopbaan opgebouwd binnen de Rabobank en is daarvan 10 jaar financieel directeur geweest. In die periode heeft hij zijn expertise ook ontwikkeld op het gebied van recovery specifiek voor het midden en kleinbedrijf. Sinds 2017 versterkt Hans advies aan bedrijven op het gebied van herstructureren en transformeren van ondernemingen. Hans houdt van het oplossen van complexe vraagstukken en werkt graag samen met MKB ondernemers om hun bedrijf sterker te maken.

Ursula Prakash

T: +31 (0)6 23 7932 42
E: Prakash@Hermes-Advisory.com

Ursula is in augustus 2004 afgestudeerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting ondernemingsrecht en internationaal recht. Tijdens haar studie heeft zij een semester gestudeerd aan de Florida State University in de Verenigde Staten.

Ursula is, na een periode van student-stages, haar carrière in 2005 begonnen als advocaat-stagiaire bij Allen & Overy op de praktijkgroep fusies & overnames. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van private equity en venture capital transacties, joint ventures en herstructureringen. Na Allen & Overy heeft zij de overstap gemaakt naar de fusie en overnamepraktijk van Holland Van Gijzen Advocaten & Notarissen in Rotterdam.

In 2012 is Ursula begonnen in het bedrijfsleven en heeft zij enkele jaren als bedrijfsjurist en corporate secretary bij Equens en haar dochteronderneming PaySquare gewerkt. Daar maakte zij deel uit van een groot team juristen waar zij verantwoordelijk was voor het vertalen van financiële wet- en regelgeving naar een organisatie breed beleid en het implementeren van het compliance beleid binnen de organisatie. Zij onderhield de contacten met toezichthouders (DNB) en coördineerde de self-assessments van de toezichthouders. Ook heeft zij verschillende transacties binnen Equens en PaySquare begeleid.

Bij Hermes Advisory ondersteunt Ursula bij projecten en is zij verantwoordelijk voor de corporate housekeeping.